Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Πανδημία – κατάρα ή ευκαιρία για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση;

Ποιες εξελίξεις φέρνει η Μετά – Κορωνοϊό εποχή στην Ελλάδα στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης;

Η προσπάθεια για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας έφερε με τον πιο επιτακτικό τρόπο στο προσκήνιο την ανάγκη για ανάληψη δράσεων και υλοποίηση ενεργειών για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την πιο γρήγορη εξέλιξη της χώρας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος.
Η διαΝΕΟσις , με συντονιστή τον Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διομήδη Σπινέλλη δίνει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας δημοσιεύοντας έναν νέο κείμενο πολιτικής.

Λειτούργησε η πανδημία ως καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό  του κράτους;

Πώς μπορεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας;

Ποιες νέες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας;

Με ποιους τρόπους η πανδημία λειτούργησε καταλυτικά στην υλοποίησή τους;

Ποιες αδυναμίες εξακολουθούν να αποτελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης;

 

 GOV2

Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης;

Κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της πανδημίας προχώρησε η απλούστευση και αμέσως μετά η ψηφιοποίηση αρκετών διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης.

Χαρακτηριστικές παρεμβάσεις έγιναν:

Στον τομέα της δημόσιας διοίκησης

 • Τηλεδιασκέψεις και τηλεργασία
 • Ψηφιακή υπογραφή των πρακτικών και των γνωμοδοτήσεων
 • Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr
 • Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα ΚΕΠ
 • Έκδοση ψηφιακών αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου (αρχικά 8)
 • Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών διαμέσου της υπηρεσίας ψηφιακών ραντεβού για μια σειρά από φορείς

 Στον τομέα της απασχόλησης

 • Ενίσχυση της τηλεργασίας διαμέσου της αξιοποίησης ψηφιακών συστημάτων
 • Ηλεκτρονικές συναλλαγές των ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ, με παράλληλη κατάργηση 68 διαδικασιών από τα ΚΕΠ
 • Ψηφιακή έκδοση των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Υπηρεσία ψηφιακών ραντεβού μέσω της πλατφόρμας προγραμματισμού και υλοποίησης ραντεβού myOAEDlive

 Στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης

 • Διενέργεια μαθημάτων, με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Εξ αποστάσεως κατάρτιση και επιμόρφωση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης
 • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα δημόσια νηπιαγωγεία
 • Έκδοση ψηφιακών βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων απολυτηρίων Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑΛ
 • Ενημέρωση των υποψήφιων μαθητών των Πανελλαδικών Εξετάσεων, μέσω γραπτού μηνύματος SMS

Στον τομέα της οικονομίας και ανάπτυξης

 • Ψηφιακή πλατφόρμα e-Καταναλωτής για τη δήλωση τιμών των προϊόντων
 • Ενίσχυση με ψηφιακά εργαλεία της επικοινωνίας του υπουργείου με τους καταναλωτές, μέσω της Γραμμής Καταναλωτή
 • Έκδοση και πληρωμή e-Παραβόλου και στα αγγλικά
 • Έκδοση νέων ενιαίων προδιαγραφών για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια.
 • Αναμένεται σύντομα η ψηφιακή έναρξη ατομικής επιχείρησης (ελεύθεροι επαγγελματίες) και αργότερα ο ηλεκτρονικός φάκελος επιχειρήσεων

 Στον τομέα της δικαιοσύνης

 • Ηλεκτρονική δήλωση των άρθρων 33 παρ. 6 του Π.Δ. 18/1989 (Α’8) και 133 παρ. 2 του Ν. 2717/1999, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr
 • Ψηφιακή έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας (25 σε 1), σταδιακή διάθεση ηλεκτρονικών αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων και ψηφιακή έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
 • Ψηφιακή μεταβίβαση ακινήτου (μέσα 2021)

Στον τομέα της υγείας

 • Η υπηρεσία άυλης συνταγογράφησης
 • Το μητρώο ασθενών COVID-19
 • Η διαδικτυακή πλατφόρμα για το εμβόλιο κατά της COVID-19 (emvolio.gov.gr)
 • Η δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ COVID-19 -self tests (self-testing.gov.gr)
 • Δράσεις για την τηλεσυμβουλευτική και τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ)

Στον τομέα του τουρισμού

 • Καθιέρωση του “Green pass”, του Ευρωπαϊκό Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, το οποίο δημιουργεί ένα ασφαλές πλαίσιο μετακίνησης στη χώρα μας και σε 33, προς το παρόν, χώρες της Ευρώπης

 Στον τομέα του πολιτισμού

 • Παραγωγή θεατρικών παραστάσεων σε ψηφιακό αρχείο, το οποίo μπορεί να χρησιμοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για πέντε χρόνια

 

GOV3

Βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις επανεκκίνησης

Το κείμενο πολιτικής καταλήγει σε μια σειρά από βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις σε υποδομές, δεδομένα και υπηρεσίες που χρειάζεται να γίνουν, ώστε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να λειτουργήσει ως ένας από τους κύριους μοχλούς επανεκκίνησης της οικονομίας στη μετα-κορωνοϊό εποχή:

 • Νεφοκεντρικές τεχνολογίες (Infrastructure as a service – IaaS) και υπηρεσίες συνάθροισης της ζήτησης και παροχή λογισμικού ως υπηρεσία (Software as a service – SaaS)
 • Άμεση αναβάθμιση των ευρυζωνικών επικοινωνιών, προώθηση του δικτύου 5G και μείωση κόστους επικοινωνιών
 • Υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας για την εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες
 • Υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας για την ιατρική συμβουλευτική
 • Ψηφιακή υποδομή και εξοπλισμός τηλεργασίας για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης
 • Λειτουργία πλατφόρμας προμηθευτών ΤΠΕ (marketplace) και θυρίδα επιχειρήσεων
 • Δημιουργία μητρώων ασθενών και ασθενειών
 • Ψηφιακές υπηρεσίες σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας λειτουργίας και πολυκαναλική υποστήριξη του πολίτη και των επιχειρήσεων
 • Ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας για όλους τους πολίτες
 • Ολοκλήρωση του κύκλου ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με διασύνδεση των αντίστοιχων συστημάτων σε ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ
 • Ανάπτυξη συστήματος κλεισίματος ραντεβού σε δημόσιες υπηρεσίες, διαχείριση προτεραιότητας, καθώς και εξάπλωση εφαρμογής σε λοιπούς φορείς ψηφιακών ραντεβού τύπου myKEPlive
 • Περαιτέρω ανάπτυξη μοναδικής θυρίδας του πολίτη στο gov.gr, η οποία θα χρησιμοποιείται για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις ψηφιακές συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο
 • Ανάπτυξη και διάθεση σε φορείς της δημόσιας διοίκησης άμεσα επαναχρησιμοποιήσιμων δομικών στοιχείων (components) ψηφιακών υπηρεσιών στο gov.gr
 • Ενίσχυση ανάπτυξης οικοσυστήματος gov.gr
 • Ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσίας γνησίου της υπογραφής στο gov.gr, αξιοποιώντας τη λειτουργικότητα της νέας ψηφιακής υπηρεσίας της υπεύθυνης δήλωσης
 • Προσθήκη λειτουργικότητας αξιολόγησης υπηρεσιών, καθώς και προτάσεων βελτίωσης, τόσο από τους τελικούς (πολίτες και επιχειρήσεις) όσο και τους εσωτερικούς χρήστες (δημόσιοι υπάλληλοι)
 • Ανάπτυξη σελίδας στο gov.gr για υποβολή προτάσεων τόσο από πολίτες, όσο και δημοσίων υπαλλήλων εντός των φορέων, με λειτουργία εντός του Υ.Ψη.Δ. κεντρικής μονάδας αξιολόγησης και προτεραιοποίησης, αλλά και της αποτίμησης των υπηρεσιών αυτών

Η “διαΝΕΟσις”είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας και ανάλυσης

 

Image

Επικοινωνία

 

Εάν επιθυμείτε να δημοσιοποιήσετε ένα θέμα, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Back To Top

Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον Κόσμο.