Ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων & χρηματοδοτικά προγράμματα,Εγχώρια από τα αρμόδια Υπουργεία φορείς της Ευρωπαϊκής ένωσης Για Δημόσιους Οργανισμούς , φορείς, συλλόγους, Μ.Κ.Ο, επιχειρήσεις

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στη περιοχή της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας. Υποβολές έως 1/11/2021

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στη περιοχή της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας. Υποβολές έως 1/11/2021

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στη περιοχή της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

  • Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως δράσεις αλιευτικού τουρισμού.
  • Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς.
  • Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
  • Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
  • Εμπορία προϊόντων αλιείας – Διαφοροποίηση εντός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων του εισοδήματος των αλιέων
  • Επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ) και δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
  • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση.

Περίοδος υποβολής

από 8/9/2021 έως 1/11/2021

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Το ΠΣΚΕ λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός 5 εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στον ΕΦ απόδειξη καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο σε ψηφιακή μορφή (USB stick) στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής). Στη περίπτωση κατάθεσης των σχεδίων πρέπει να παραδίδονται έντυπα και ηλεκτρονικά σε μη επεξεργάσιμη μορφή (.pdf) και σε επεξεργάσιμη μορφή ηλεκτρονικά (.dwg)

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ: Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας, Τοπική Κοινότητα Αγίας Σοφίας, Τοπική Κοινότητα Καμαρίτσης, Τοπική Κοινότητα Καστέλλας, Τοπική Κοινότητα Νεροτριβιάς, Τοπική Κοινότητα Παγώντα, Τοπική Κοινότητα Πολιτικών.

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Δημοτική Κοινότητα Αμαρύνθου, Τοπική Κοινότητα Άνω Βάθειας, Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας.

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ: Δημοτική Κοινότητα Λουτρών Αιδηψού, Τοπική Κοινότητα Αγίου, Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων, Τοπική Κοινότητα Αγδινών, Τοπική Κοινότητα Αγριοβοτάνου, Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίου, Τοπική Κοινότητα Ασμηνίου, Τοπική Κοινότητα Βασιλικών, Τοπική Κοινότητα Γερακιούς, Τοπική Κοινότητα Γουβών, Τοπική Κοινότητα Ελληνικών, Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας, Τοπική Κοινότητα Αβγαριάς, Τοπική Κοινότητα Γαλατσάδων, Τοπική Κοινότητα Γαλατσώνας, Τοπική Κοινότητα Καμαρίων, Τοπική Κοινότητα Μηλεών, Τοπική Κοινότητα Μονοκαρυάς, Τοπική Κοινότητα Λιχάδος, Τοπική Κοινότητα Καστανιωτίσσης, Τοπική Κοινότητα Νέου Πύργου, Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχου, Τοπική Κοινότητα Ωρεών.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ: Δημοτική Κοινότητα Λίμνης, Τοπική Κοινότητα Κεχριών, Τοπική Κοινότητα Ροβιών, Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής, Τοπική Κοινότητα Βλαχιάς, Τοπική Κοινότητα Δαφνούσσης, Τοπική Κοινότητα Κηρίνθου, Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου, Τοπική Κοινότητα Μετοχίου Κηρέως, Τοπική Κοινότητα Πηλίου, Τοπική Κοινότητα Προκοπίου, Τοπική Κοινότητα Σπαθαρίου, Τοπική Κοινότητα Στροφυλιάς, Τοπική Κοινότητα Φαράκλας, Τοπική Κοινότητα Αγίας Άννης, Τοπική Κοινότητα Αμελάντων, Τοπική Κοινότητα Αχλαδίου, Τοπική Κοινότητα Κεραμείας, Τοπική Κοινότητα Κοτσικιάς, Τοπική Κοινότητα Παππάδων.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς, Τοπική Κοινότητα Λουκισίων, Δημοτική Κοινότητα Βαθέος, Δημοτική Κοινότητα Παραλίας Αυλίδος, Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου-Παντειχίου, Τοπική Κοινότητα Φάρου, Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού, Τοπική Κοινότητα Αφρατίου, Τοπική Κοινότητα Μύτικα, Τοπική Κοινότητα Νέας Λαμψάκου, Τοπική Κοινότητα Φύλλων, Δημοτική Κοινότητα Νέας Αρτάκης.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, τα σχετικά υποδείγματα της αίτησης στήριξης και τα συνοδευτικά έντυπα αυτής, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων, περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα της και στον Ενημερωτικό Οδηγό Πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται στο τεύχος της Πρόσκλησης και στα Παραρτήματα αυτής.

Image

Επικοινωνία

 

Εάν επιθυμείτε να δημοσιοποιήσετε ένα θέμα, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Back To Top

Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον Κόσμο.