Ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων & χρηματοδοτικά προγράμματα,Εγχώρια από τα αρμόδια Υπουργεία φορείς της Ευρωπαϊκής ένωσης Για Δημόσιους Οργανισμούς , φορείς, συλλόγους, Μ.Κ.Ο, επιχειρήσεις

Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας / Δικαιούχοι (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ

Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας / Δικαιούχοι (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
"Μέτρα εμπορίας” για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠΑλΘ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. – ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή : Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : Κωδικός Πρόσκλησης : ΑΡ.68.1
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : – Οργανώσεις Παραγωγών αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, όσον αφορά αποκλειστικά δράσεις για τη σύστασή τους.
– Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών ή Διακλαδικές Οργανώσεις αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας όσον αφορά αποκλειστικά δράσεις για τη σύστασή τους.
– Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, της μεταποίησης και της εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
– Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) εποπτευόμενα από το Δημόσιο)
Θεματικός τομέας : – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία
– Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
– Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Με σκοπό να βελτιωθεί η οργάνωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το ΕΤΘΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) μπορεί να στηρίζει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας, κυρίως όσον αφορά τα είδη που παρουσιάζουν προοπτικές εμπορίας, τα ανεπιθύμητα αλιεύματα και τα προϊόντα με χαμηλό αντίκτυπο ή προϊόντα βιολογικής υδατοκαλλιεργειας. Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την πιστοποίηση και την προώθηση βιώσιμων προϊόντων, τα συστήματα ποιότητας, την άμεση εμπορία και τη συσκευασία. Διαφάνεια της παραγωγής. Ιχνηλασιμότητα και οικολογικά σήματα: υπόδειγμα συμβάσεων, εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : – Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας, όσον αφορά τα είδη που παρουσιάζουν προοπτικές εμπορίας, τα ανεπιθύμητα αλιεύματα, προϊόντα με χαμηλό αντίκτυπο ή βιολογικά προϊόντα.
– Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την πιστοποίηση και την προώθηση βιώσιμων προϊόντων, τα συστήματα ποιότητας, την άμεση εμπορία, τη συσκευασία
– Διαφάνεια της παραγωγής
– Ιχνηλασιμότητα και οικολογικά σήματα
– Υπόδειγμα συμβάσεων
– Εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 12.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 05/07/2019  Λήξη: 31/12/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : – Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 η αίτηση χρηματοδότησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) υποβάλλεται υπογεγραμμένη μαζί με τον πλήρη φάκελο της πρότασης (δικαιολογητικά του Παραρτήματος III) στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα 11527. O φάκελος υποβάλλεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MSEXCEL).
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Image

Επικοινωνία

 

Εάν επιθυμείτε να δημοσιοποιήσετε ένα θέμα, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Back To Top

Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον Κόσμο.