Βασκανία και ξεμάτιασμα | Συνέντευξη του π. Αντώνιου Μπουσδέκη

Βασκανία και ξεμάτιασμα | Συνέντευξη του π. Αντώνιου Μπουσδέκη

ΒΑΣΚΑΝΙΑ ΚΑΙ  "ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ"

Ὁ σημερινός μας καλεσμένος εἶναι καί θετικός καί θεωρητικός, φίλος καί ἀγαπητός συνάδελφος και ἂριστος χειριστής τῆς ψαλτικῆς τέχνης. Ὁ πατήρ Ἀντώνιος Μπουσδέκης γεννήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, σπούδασε μαθηματικά καί στή συνέχεια Θεολογία στό Πανεπιστήμιο τῆς Ἀθήνας, χειροτονήθηκε διάκονος το 1981 και ἱερέας το 1984 καί από το 1983 διακονεί στον Ἃγιο Νικόλαο Νίκαιας.

Ἐρώτηση: π. Αντώνιε, ἡ σημερινή μας κουβέντα ἀφορά τήν βασκανία. Ξέρουμε ὂτι ἡ Ἐκκλησία ἒχει εὐχές γιά τήν βασκανία. Πεῖτε μας τί εἶναι ἡ βασκανία;

Ἀπάντηση: Τό θέμα τῆς βασκανίας εἶναι πράγματι ἕνα θέμα πού ἀπασχολεῖ πολύ κόσμο. Κοιτάζοντας στό λεξικό τή λέξη Βασκαίνω διαβάζουμε: βασκαίνω, σημαίνει, ὀνειδίζω, ψέγω, κακολογῶ, μέμφομαι, ζηλεύω, φθονῶ, ἐχθρεύομαι, κρατῶ κακία, μαγεύω με ξόρκια. Ἐπίσης γιά τήν λέξη ματιάζω διαβάζουμε: ματιάζω, ἀσκῶ μέ μαγικό τρόπο κακή ἐπίδραση πάνω σέ κάποιον κοιτάζοντάς τον μέ φθόνο ἤ μέ θαυμασμό πού ὑποκρύπτει φθόνο. Ἑπομένως καταλαβαίνουμε πώς ἡ βασκανία ὁπωσδήποτε ξεκινάει ἀπό μιά κακή διάθεση κάποιου πρός κάποιον, καί αὐτό μπορεῖ νά προέρχεται εἴτε «…ὑπό ὡραιότητος ἤ ἀνδρείας ἤ εὐτυχίας ἤ ζήλου καί φθόνου» ὅπως χαρακτηριστικά λέει ἡ εὐχή τῆς ἐκκλησίας μας. Δηλαδή ἐγώ ἄς ποῦμε δέν χωνεύω κάποιον, συνεργάζομαι συνειδητά ἤ μή μέ τόν διάβολο γιά νά τοῦ δημιουργήσω ἕνα πρόβλημα.

Ἐρώτηση: Τήν εὐχή τῆς βασκανίας ,ποιοί πρέπει νά τήν διαβάζουν και πότε;

Ἀπάντηση: Όταν ἔρχονται στήν Ἐκκλησία ἄνθρωποι πού ἔχουν ὅλα τά συμπτώματα τῆς βασκανίας ὅπως ξαφνικός καί βαρύς πονοκέφαλος, ἐπίμονος καί ἀνθεκτικός σέ κάθε παυσίπονο, ἀνεξήγητη ὑπνηλία, ἀφόρητη βαρυστομαχιά, ἐνοχλητικές κομμάρες καί ἀνυπόφορες ζαλάδες, αἴσθημα ἀσφυξίας, ὑψηλῆς πίεσης ἀκόμη καί πνιγηρή δυσφορία καί ζητοῦν τή συμβουλή μας, τί μποροῦν νά κάνουν καί ἄν μποροῦμε νά τούς βοηθήσουμε, οἱ ἱερείς καί μόνο ,τούς διαβάζουμε αὐτή τήν εὐχή.

Ἐρώτηση: Η ἐποχή που ζοῦμε εἶναι γεμάτη με προκλήσεις και προσκλήσεις, διαφημίσεις γιά ἐμπειρίες που πρέπει και μπορούμε νά μετέχουμε ( ὶδίως οἱ νέοι ). Σε μία ἐποχή πού τό ὑπερφυσικό ,ἒχει ἐξισωθεί μέ τό supernatural ,πείτε μας, πῶς ἐπιρρεάζεται ὁ ἂνθρωπος;

Ἀπάντηση: Βλέπουμε π.χ. κάποιον ὁ ὁποῖος ἔρχεται σ’ αὐτήν τήν κατάσταση συζητᾶμε λίγο μαζί του νά ἐκτονωθεῖ ἡ ἔνταση καί στή συνέχεια τοῦ διαβάζουμε τήν εὐχούλα. Ἔρχεται παλι σέ δύο μέρες μέ τά ἴδια καί μᾶς λέει πάτερ ξαναδιάβασέ με ἔχω πάλι τά ἴδια... καί αὐτό μπορεῖ νά ἐπαναληφθεῖ ἀρκετές φορές. Φυσικά δέν μπορεῖ κάθε μέρα νά τόν ματιάζουν, ἑπομένως ἐδῶ χρειάζεται ἡ κατήχηση. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἀσχολοῦνται ὅλη τήν ἡμέρα μέ αὐτά καί φυσικά ὁ φόβος μήν τούς κάνουν κάτι μπερδεύει τά αἰσθηματα ἀλλά καί τά συμπτώματα. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ταλαιπωροῦνται ἀπό τό λογισμό τους χωρίς νά ἔχουν τίποτα. Πρέπει νά το συνειδητοποιήσουν, νά πετάξουν τόν κακό λογισμό, νά σταματήσουν νά ἀσχολοῦνται μέ αὐτά καί σίγουρα θά ἠσυχάσουν. Ἐμεῖς ἀπό τήν μεριά μας πρέπει νά τούς βοηθήσουμε νά μήν αἰσθάνονται τόσο ἀσχημα ἀλλά καί νά τούς κατηχήσουμε. Αὐτό βέβαια θά ἐπιτευχθεῖ, ἄν κάνουμε σωστή «διάγνωση», γιατί μερικές φορές ἐνῶ φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ὅτι πρόκειται γιά μάτιασμα, στήν πραγματικότητα δέν εἶναι.

Ἐρώτηση: Υπάρχει συμμετοχή τοῦ ἀνθρώπου στήν διαδικασία να ἐπιρρεαστεί ἀπό τήν βασκανία καί ποιά εἶναι αὐτή; Ή αὐτό συμβαίνει και ἀκούσια ,δηλαδή ὂποιος ἂνθρωπος βασκάνεται ἒχει μερίδιο εὐθύνης;

Ἀπάντηση: Ἐδῶ μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι φυσικά μπορεῖ νά ἔχει συμμετοχή καί αὐτός στόν ὁποῖον συμβαίνουν αὐτά, διότι μπορεῖ μέ κάποιον τρόπο νά προκάλεσε ὁ ἴδιος τή ζήλεια ἤ τό φθόνο ἤ … τοῦ ἄλλου ἀνθρώπου. Ἐπίσης καταλαβαίνουμε ὅτι μπορεῖ νά μήν ἔχει καί καμμία συμμετοχή καί χωρίς νά φταίει τίποτα ἐπηρεάζεται ἀπό τήν κακία καί τό φθόνο κάποιων.

Ἐρώτηση: Πολλοί ἂνθρωποι ἀπευθύνονται στούς ἱερείς για βασκανία μέ τήν δικαιολογία ὃτι κάποιος κοντινός τους γαλανομάτης κατά προτίμηση, τούς μάτιασε ἢ κάποια γειτόνισσα ἒχει τήν ΄΄δύναμη΄΄ νά δημιουργεῖ πρόβλημα ἐάν κοιτάξει κάποιον γιά ἀρκετή ὣρα, με ἀποτέλεσμα νά σκονταψουν, νά καούν στό μαγείρεμα, νά τρακάρουν, νά σπάνε γυαλικά στο σπίτι κλπ., ἐνῶ παράλληλα τρέχουν και στή διαφημισμένη ξεματιάστρα    (μαμά,γιαγιά,θεία) γιά νά τούς σιγουρέψει ὃτι ὂντως εἶναι ματιασμένοι άφού ...΄΄το στόμα μου κόντεψε να σχιστεί ἀπό τά χασμουρητά΄΄...Εἶναι το ἲδιο ή εὐχή τῆς βασκανίας καί τὀ ξεμάτιασμα;

Ἀπάντηση: Τίθεται πάλι ἕνα πρακτικό θέμα πού βασανίζει πολλούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι κάθε στραβό πού μπορεῖ νά συμβεῖ στούς ἴδιους ἤ στό σπίτι τους, τό ἀποδίδουν σέ μάτι ἤ σέ κάποια τέλος πάντων μαγική ἐνέργεια. Ὁ πανικός πού ἐπικρατεῖ πολλές φορές σέ αὐτές τίς περιπτώσεις τούς ὀδηγεῖ νά τρέξουν σέ γυναῖκες πού ξεματιάζουν καί ὄχι μόνο. Φυσικά αὐτό εἶναι λάθος, διότι ἄν σκεφτοῦμε ὅτι ὅπως μᾶς λέει ἡ εὐχούλα, αὐτά εἶναι ἀποτέλεσμα διαβολικῆς ἐνέργειας, σατανικῆς ἐφόδου καί ἐπιβουλῆς τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος παίρνει ἐντολή ἀπό τόν φθονερό ἄνθρωπο καί ἐπιτίθεται στόν φθονούμενο, ἀναστατώνοντάς τον μέ τά γνωστά συμπτώματα, καταλαβαίνουμε ὅτι ὁ διάβολος δέν μπορεῖ νά πολεμηθεῖ ἀπό τό διάβολο. Ἑπομένως ὅλες οἱ μέθοδοι τῶν ἀνθρώπων πού ξεματιάζουν, ὅλα αὐτά τά λάδια καί τά νερά…, δέν μποροῦν νά ἔχουν ἀποτέλεσμα παρά μόνο ψυχολογικό, νά νομίζουμε δηλαδή ὅτι ὑποχώρησε ὁ πειρασμός καί σέ λίγο πάλι τά ἴδια. Ἄν πράγματι ἔχουμε βασκανία πηγαίνουμε στόν παπᾶ τῆς ἐνορίας μας καί μέ τό πετραχείλι μᾶς διαβάζει τήν εὐχή πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία γιά αὐτές τίς περιπτώσεις. Ἡ ἐκκλησία φροντίζοντας γιά τίς σωματικές καί ψυχικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, μέ τήν φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, συνέταξε εὐχές γιά κάθε εὐχάριστη ἤ δυσάρεστη κατάσταση στή ζωή μας.

Ἐρώτηση: Γαλάζιες χάντρες, πέταλα, φυλακτά με διάφορα ὑλικά μέσα, κομποσχοίνια με γαλάζιες πετροῦλες στο τελείωμά τους, (πολλές φορές μάλιστα βλέπουμε να ὑπάρχουν σε προθῆκες βιβλιοπωλείων Ἱερῶν ναῶν και Μονῶν), ἓνα σωρό πράγματα γιά νά μας φυλάνε ἀπό το κακό μάτι. Τί εἶναι τελικά αὐτό το κακό μάτι;

Ἀπάντηση: Ἐδῶ πρέπει νά ποῦμε ὅτι ὅλα τά ἀντικείμενα πού θεωροῦνται ὅτι ἔχουν μαγικές ἰδιότητες ὅπως μπλέ μάτια, χάνδρες, κρεμμύδες…, μόνο κακό μποροῦν νά προξενήσουν, γιατί κρατοῦν τόν ἄνθρωπο κολλημένο καί φοβισμένο σέ μιά ἀναμενόμενη βασκανία. Μόνο οἱ εὐχές τῆς Ἐκκλησίας μας μποροῦν νά βοηθήσουν συστηματικά καί θετικά καί νά μᾶς ἀπαλλάξουν ἀπό τέτοιου εἴδους φοβίες καί φυσικά τό μεγαλύτερο ὅπλο τοῦ Χριστιανοῦ, ὁ Τίμιος Σταυρός τόν ὁποῖο δέν ἀποχωριζόμαστε ἀπό τήν Βάπτισή μας. Προσκυνοῦμε τόν Σταυρό καθημερινά καί κάνουμε τό σταυρό μας προσεκτικά καί σωστά καί ἀσφαλιζόμαστε ἀπο τίς ἐπιθέσεις τοῦ Διαβόλου.

Ἐρώτηση: Ποιά εἶναι ἡ συμβουλή σας στόν Χριστιανό που ἐπιθυμεῖ να προφυλαχτεῖ ἀπό τήν βασκανία;

Ἀπάντηση: θά τοῦ ἔλεγα πρῶτον νά μήν ἀσχολεῖται καθόλου μέ αὐτά τά πράγματα. Δεύτερον νά ἀσχοληθεῖ περισσότερο μέ τήν πνευματική ζωή, νά προσπαθήσει μέσα ἀπό τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας δηλαδή τήν ἐξομολόγηση καί τήν Θεία Κοινωνία, νά φτιάξει τήν σχέση του μέ τό Θεό, γιατί τότε μόνο κάτω ἀπό τήν σκέπη τῆς Παναγίας μας τῶν Ἁγίων μας, καί τοῦ Χριστοῦ μας, θά νοιώθει ἀσφαλής. Ἄνθρωπο πού ἐξομολογεῖται καί κοινωνάει μέ τήν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ του, συχνά δέν μποροῦν νά τόν ἐπηρεάζουν τέτοια θέματα. Ἐπίσης ὅταν πορευόμαστε μαζί μέ τό Χριστό ὅ,τι καί νά συμβεῖ, Ἐκεῖνος θά εἶναι βοηθός, θά μᾶς δυναμώσει καί θά μᾶς φωτίσει, ὥστε νά μπορέσουμε νά τό ἀντιμετωπίσουμε μέ τόν καλύτερο τρόπο.

Σεβαστέ μας π.Ἀντώνιε, εὐχαριστῶ γιά τόν χρόνο σας καί τίς πολύτιμες συμβουλές σας.

 
 
 

Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον Κόσμο.