Ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων & χρηματοδοτικά προγράμματα,Εγχώρια από τα αρμόδια Υπουργεία φορείς της Ευρωπαϊκής ένωσης Για Δημόσιους Οργανισμούς , φορείς, συλλόγους, Μ.Κ.Ο, επιχειρήσεις

Αναπτυξιακός Νόμος | Ο νέος αναπτυξιακός θα περιλαμβάνει 13 συνολικά καθεστώτα

Αναπτυξιακός Νόμος | Ο νέος αναπτυξιακός θα περιλαμβάνει 13 συνολικά καθεστώτα

Άρθρο από ilfconsult

Ο νέος αναπτυξιακός περιλαμβάνει 13 συνολικά καθεστώτα, διαρθρωμένα -για πρώτη φορά- με θεματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν συνολικά όλους τους κλάδους της οικονομίας και της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στις 16 Ιουνίου, αναμένεται η ανακοίνωση της έγκρισης δυο προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ: της ανταγωνιστικότητας και της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης.

Με την έγκριση του Προγράμματος ΣΔΑΜ, οι περιοχές μετάβασης θα λάβουν προσαύξηση κατά 10%, τροποποιώντας τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και δίδοντας ιδιαίτερη ενίσχυση σε αυτές. Μετά την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσαύξηση των ποσοστών του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και από την στιγμή που θα εγκρίνει η Επιτροπή, θα ξεκινήσουν τα πρώτα τρία προγράμματα, που είναι η μεταποίηση – εφοδιαστική αλυσίδα, η αγροδιατροφή και ο τουρισμός.

Θα ακολουθήσει μια περίοδος 45 ημερών για την προσκόμιση της προέγκρισης δανείου και από κει και πέρα εντός 60 ημερών θα υπάρχουν υπαγωγές. Για δανειοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ευρύτερες από τις επιλέξιμες δαπάνες του Αναπτυξιακού Νόμου. Αυτά που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και δεν περιλαμβάνονται στον Αναπτυξιακό Νόμο, είναι ο ΦΠΑ, η δυνατότητα να έχουν κεφάλαιο κίνησης και η δυνατότητα να έχουν δαπάνες μάρκετινγκ.

Ισχύει μαζί με το γεγονός ότι δεν πρέπει να ξεπερνάς το μέγιστο δικαιούμενο από τον Απαλλακτικό Κανονισμό ως κρατική ενίσχυση, για να μπορείς να συνδυάσεις τον Αναπτυξιακό Νόμο με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο τύπος προβλέπει ότι το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πρέπει να μην ξεπερνά το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Ταμείου Ανάκαμψης μείον το ποσό ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου, ανεξαρτήτως του αν το ποσό αυτό προέρχεται από ενίσχυση ή επιχορήγηση ή από φοροαπαλλαγή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που θεωρείται κρατική ενίσχυση.

Image

Επικοινωνία

 

Εάν επιθυμείτε να δημοσιοποιήσετε ένα θέμα, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Back To Top

Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον Κόσμο.